Home » Diversen » Websitelinks

­

MeerVoormekaar

Dé welzijnsorganisatie voor alle inwoners van
Druten en Wijchen.
 

MeerVoormekaar is bij uitstek een samenwerkingsorganisatie.

De professionals van MeerVoormekaar zetten zich samen met vrijwilligers, bewoners en partnerorganisaties in voor een lokale samenleving waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen en op een prettige manier kunnen leven.
We willen dat iedereen kan (blijven) deelnemen aan een samenleving die steeds complexer wordt en steeds meer vraagt van de zelfredzaamheid van mensen. Wij zijn er juist ook wanneer mensen even een steuntje in de rug kunnen gebruiken, als welzijn en zorg hand in hand gaan
.
www.MeerVoorMekaar.nl
_
______________________________


Welkom bij Seniorenvereniging Wijchen
Allereerst willen we je kennis laten maken met de vereniging en zijn doelstellingen. De leden hebben jaren geleden richtingen aangegeven, aanbevelingen gedaan en conclusies getrokken voor de toekomst. Het bestuur heeft de daad bij het woord gevoegd en wil daar hernieuwd mee doorgaan. Het blijft een uitdagende opdracht! Een van de centrale problemen waarmee ouderen te maken hebben is namelijk: “de betutteling”. Dit is een eerste belangrijke taak voor de seniorenvereniging om deze te bestrijden. We zullen er alles aan blijven doen om elkaar, bestuur en leden, zoveel mogelijk te prikkelen nieuwe keuzes te maken. De weerslag van dit alles vindt u terug in het boekje: “Wat senioren van Wijchen als toekomst zien”. Wilt u meer weten van de vereniging meldt u dan aan als lid van de "Seniorenvereniging Wijchen".
www.SeniorenVerenigingWijchen.nl

________________________________

 


www.Fyzik.net

Fyzik is een praktijk voor fysiotherapie, voeding en beweging die zich richt op een gezonde leefstijl. Dit doen wij met behulp van twee belangrijke pijlers: Beweging en Voeding. 
Door het geven van advies, voorlichting en begeleiding volgens de huidige richtlijnen in de gezondheidszorg, 
proberen we een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen. U als cliënt kunt actief bijdragen aan dit resultaat.  

 
 Fyzik    Suikerbergseweg 6  -  6604 AE WIJCHEN
 Tel: 06 13 684 447       -      E-mail:  info@fyzik.net 
_________________________________________                                                                                                                                           

  

Alle informatie over electrische fietsen vind u hier. Tevens verschillende landelijke testen over electrische fietsen. 

www.electrischefietsen.com   

______________________________________

  

  

De meest uitgebreide website over fietsen,  hier vindt u werkelijk bijna alles over fietsen.                       

www.fietsen.123.nl 

___________________________________


Het doel van de Stichting Vraag en Aanbod in Wijchen is:

het zonder winstoogmerk, op grond van christelijke levensbeschouwing verlenen van diensten en
materiële hulp, in de ruimste zin van het woord, aan een ieder die hulp behoeft en daarvoor in aanmerking komt. De Stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het inzamelen en vervolgens ter beschikking stellen van allerlei roerende zaken, zoals kleding, huisraad en dergelijke aan mensen die daarvoor in aanmerking komen, eventueel tegen een vergoeding".

http://www.kringloopwinkelwijchen.nl/  

________________________________________________                           


Museum Kasteel Wijchen
 
Is een verrassend veelzijdig museum gevestigd in het pittoreske kasteel van Wijchen.
Het Museum heeft vier afdelingen -
archeologie, hedendaagse kunst, regionale geschiedenis
en museumtuin 'De Tuun' , voor elke bezoeker iets dat boeit.
Er zijn zowel vaste als regelmatig wisselende exposities en
tentoonstellingen.
Ook staan publieksactiviteiten en evenementen op de
agenda
.
http://www.museumwijchen.nl/ 

___________________________________                                                            

 

                                                                                                                                           

 
www.Wijchen.nl


 ____________________________________

  

 

                  ========= Einde Pagina  =========